Tasmaanse Duivels

Buitenschoolse / naschoolse opvang

Fit4Family kindercentrum biedt buitenschoolse / naschoolse kinderopvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. U kunt uw kind voor minimaal één middag per week bij Fit4Family kindercentrum onderbrengen.

Bij de buitenschoolse opvang geldt ook dat Fit4Family kindercentrum tijdens schoolvakanties, behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar, geopend is. Dit geeft u de mogelijkheid uw kind zonder extra kosten hele dagen onder te brengen.

Dit geldt alleen voor de contractueel vastgelegde dagen. Er wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de diverse extra vrije dagen van de basisscholen. Voor het begin van het schooljaar dient de ouder van de betreffende school ons dan wel een compleet overzicht en/of rooster te geven van deze vrije dagen.

WIST U AL DAT DE...

....Tasmaanse Duivels een haal & breng service heeft?

 

 

Inschrijven en aanmelden

 

Kosten en tarieven kinderopvang
U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat uw kind aangemeld is bij een basisschool. Inschrijven kan d.m.v. het invullen en ondertekenen van het 
aanmeldingsformulier en deze aan het hoofdkantoor van Tasmaanse Duivels toe te sturen. Wanneer u meer informatie wenst over de gemiddelde wachttijd voor een bepaalde vestiging, dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Inschrijving is alleen mogelijk voor hele dagen met een minimum van 1 dag per week. Wij vragen u een inschrijfbedrag van € 35,- over te maken. Dit inschrijfgeld is per gezin, voor opvolgende kinderen hoeft dus niet nog een keer te worden betaald. De inschrijving is van kracht op het moment dat Jumpertje het aanmeldingsformulier en het inschrijfbedrag heeft ontvangen.

U kunt het bedrag storten of overmaken op rekeningnummer NL20INGB00049 21 634 ten name van "Aanbetaling Fit4Family kindercentrum" onder vermelding van de achternaam van uw kind. Bij kasstortingen verzoeken wij u om uw rekeningnummer en woonplaats erbij te vermelden.

Wanneer u uw aanmelding intrekt op het moment dat u nog op de wachtlijst staat of als het kind al geplaatst is wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Deze intrekking vernemen we graag schriftelijk van u, onder vermelding van de achternaam van uw kind en woonplaats. Een inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats.

Aanmeldingsformulier
U kunt uw kind inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend aan ons per post of mail te retourneren.

Open aanmeldingsformulier buitenschoolse opvang

U kunt zich niet per email bij ons aanmelden omdat wij dan geen handtekening van u kunnen ontvangen.

Oudercontract

Alle ouders waarvan de kinderen gebruik maken van kinderopvang zijn contractspartij met de kinderopvang organisatie. Het oudercontract is een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de geboden kinderopvang. Voor zowel Tasmaanse Duivels als voor de ouders betekent dit dat er een aantal verplichtingen uit voortvloeit. In het contract worden onder andere afspraken gemaakt over de openstelling, de betalingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de huisregels, de duur van de opvang en de opzegtermijnen. U ontvangt een door Tasmaanse Duivels ondertekend contract indien u een definitief aanbod tot plaatsing heeft gekregen. Voordat de opvang daadwerkelijk plaatsvindt moet u het contract getekend geretourneerd hebben.

Plaatsing

Een inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. Op het moment dat wij een plaats beschikbaar hebben, nemen wij contact met u op en ontvangt u indien u van de diensten van Tasmaanse Duivels gebruik wenst te maken het oudercontract.

Het oudercontract dient door de ouder/verzorger getekend te worden. De plaatsing is van kracht op het moment dat het contract door beide partijen is getekend. Als ingangsdatum voor de werkelijke plaatsing hanteert Jumpertje de 1e of de 16e van de maand.

Prijslijsten

Prijslijst Tasmaanse Duivels per 1 januari 2016

Buitenschoolse opvang

Dagen per week

uur

Gemiddeld uurtarief

Prijs per maand

1

€ 6,31

6

€ 164,06

2

€ 6,31

12

€ 328,12

3

€ 6,31

18

€ 492,18

4

€ 6,31

24

€ 656,24

5

€ 6,31

30

€ 820,30

 

 

 

Extra dagdeel BSO

€ 41,15

Extra dag BSO

€ 82,30

 


BSO de Tasmaanse Duivels geeft u  de mogelijkheid extra dagen af te nemen (tegen extra kosten, zie boven) en Eventueel de mogelijkheid om incidenteel een dag te ruilen (zonder extra kosten, volgens vooraf vastgestelde Voorwaarden).

Tasmaanse Duivels zal een vast bedrag per maand factureren zoals vermeld in bovenstaande prijslijst.
Het gemiddelde uurtarief evenals het aantal uren is gebaseerd op de prijs per maand.
Het gemiddelde uurtarief is exclusief eventuele flexibele kwartieren en/of extra dagen.

 

Registratieplicht

Alle Buitenschoolse opvang moeten zijn geregistreerd in een databank bij de gemeente. De registratie is een voorwaarde voor de belastingdienst om een deel van de kosten te vergoeden.

De registraties zijn  online in een landelijk register kinderopvang te vinden zijn.

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan die de kinderopvangbranche transparant maken zodat ouder(s)/verzorger(s) de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past. De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de verschillende kinderopvangorganisaties. Door de zelfregulerende werking zal de kwaliteit ten aanzien van de opvang verbeteren. Om er voor te zorgen dat een organisatie klanten krijgt, zullen zij zich moeten onderscheiden van andere organisaties. Jumpertje is constant bezig haar onderscheidend vermogen uit te bouwen en voldoet aan de hoogst gestelde eisen binnen de kinderopvangbranche. Zij vervult hierin een leidende rol en zal alle kwaliteitsnormen waarborgen en waar nodig verder ontwikkelen en verbeteren. 

De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijkgeldende regels.

"de structuur van de regelgeving is als volgt opgebouwd":

De Wet Kinderopvang is uitgangspunt en heeft juridisch directe werking. Dat wil zeggen dat iedere organisatie aan alle basisvoorwaarden uit deze wet moet voldoen. De wetgever heeft de invulling echter een zeer algemeen karakter gegeven. De werkgevers, vakbonden en de Belangenvereniging Ouders In de Kinderopvang hebben de wet nader uitgewerkt in beleidsregels. De beleidsregels zijn uitgangspunten voor een goede kwaliteit van de dienstverlening. Alleen indien op alle organisaties dezelfde duidelijk geformuleerde regels van toepassing zijn kan de ouder een juiste keuze maken voor een kinderdagverblijf. Het voordeel van uniforme regelgeving is dat alle ouders er bij ieder kinderdagverblijf vanuit kunnen gaan dat de organisatie haar bestaansrecht ontleent op basis van de minimale eisen zoals weergegeven in de beleidsregel.

Als u op de hoogte wilt zijn van de werkelijke kwaliteit van een buitenschoolse opvang, vraag dan het laatste inspectierapport op van de GGD. Via de onderstaande link kunt u de inspectie rapporten van het BSO Tasmaanse Duivels inzien.

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=32941

 

 

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG